STRONA GŁÓWNA
UDZIAŁ W PROGRAMIE
WARSZTATY
PROJEKTY
EWALUACJA
INSPIRACJE
GALERIA
FORUM
KONTAKT

 Zobacz też:
strona II edycji
strona III edycji


PIERWSZA EDYCJA KONKURSU, 2006

Do pierwszej edycji konkursu grantowego "To, co wspólne / to, co różne" (2006) zgłoszono aż 136 listów intencyjnych. Komisja ekspertów Programu zakwalifikowała do drugiego etapu konkursu 26 projektów. Ich autorów zaprosiliśmy na spotkanie warsztatowe, które odbyło się w Warszawie w dniach 23-25 marca 2006.

Lista wybranych organizacji:

 1. Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej, Parafialny Oddział Sokolniki, Parafia św. Mikołaja, Sokolniki
 2. Białoruskie Zrzeszenie Studentów, Białystok
 3. Białostocki Ośrodek Badań i Inicjatyw Społecznych, Białystok
 4. Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności, Piaski
 5. Fundacja Civis Polonus, Warszawa
 6. Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin
 7. Fundacja na rzecz edukacji, mediów i ochrony dóbr kultury E-media, Sopot
 8. Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, Tarnów
 9. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Słyszę Serce, Łódź
 10. Ośrodek Inicjatyw Twórczych Piekarnia, Kielce
 11. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Zamość
 12. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Narew
 13. Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne Zielona Swoboda, Michów
 14. Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
 15. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych Ruch na rzecz Ziemi, Siemiatycze
 16. Stowarzyszenie Nikt Ruch Kulturotwórczy, Wrocław
 17. Stowarzyszenie Olszówka, Bielsko-Biała
 18. Stowarzyszenie Panorama Kultur, Wojsławice
 19. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Leżak, Dęblin
 20. Stowarzyszenie Teatr Kana, Szczecin
 21. Stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce
 22. Stowarzyszenie Villa Sokrates, Krynki
 23. Towarzystwo Ochrony Kultury Zgierza, Zgierz
 24. Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia, Pińczów
 25. Towarzystwo Przyjaciół Ziębic Ducatus, Ziębice
 26. Ustrzyckie Stowarzyszenie Turystyczne Bieszczady, Ustrzyki Dolne

24 organizacje z tej grupy złożyły pełne wnioski o dotację, Zarząd Fundacji Batorego rozpatrzył także 3 dodatkowe wnioski, by ostatecznie, kierując się rekomendacjami komisji ekspertów Programu przyznać 18 dotacji dla następujących instytucji:

1. Białoruskie Zrzeszenie Studentów, Białystok
projekt: Laboratorium etnograficzne "Podlascy Żydzi - trudna pamięć" - obóz badawczy dla białoruskiej młodzieży z liceum w Hajnówce
kwota dotacji: 9.600 zł.

2. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis, Białystok
projekt: "SUPEŁEK - chronimy pamięć naszego miasteczka". Tworzenie "Księgi pamięci" - konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z Michałowa
kwota dotacji: 7.000 zł.

3. Stowarzyszenie Villa Sokrates, Krynki
projekt: "PINKAS KRINKI. By nie wyschły tamte krynice". Udostępnienie polskim czytelnikom żydowskiej historii Krynek, przekłady, publikacje, zbieranie relacji.
kwota dotacji: 8.400 zł.

4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych Ruch na rzecz Ziemi, Siemiatycze
projekt: "Obrazy pamięci" - inwentaryzacja i udostępnienie odbiorcom dwóch unikalnych zbiorów materiałów wizualnych (fotografii i obrazów) dotyczących siemiatyckich Żydów.
kwota dotacji: 7.000 zł.

5. Fundacja Civis Polonus, Warszawa
projekt: "Mapa mojego wielokulturowego miasta" - projekt dla młodzieży z Sokołowa Podlaskiego (warsztaty, zbieranie relacji i dokumentacja, tworzenie i promocja mapy)
kwota dotacji: 9.000 zł.

6. Ośrodek Inicjatyw Twórczych "Piekarnia", Kielce
projekt: "Miejsca obiecane - ślady żydowskie w dziedzictwie kulturowym Kielc" - działania dokumentacyjne i artystyczne realizowane przez młodzież   
kwota dotacji: 7.900 zł.

7. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce", Łódź
projekt: "Mozaika: poznanie - tolerancja - akceptacja" - odkrywanie społeczności współtworzących niegdyś Łódź, I etap związany z kulturą żydowską, projekt realizowany przez młodzież ze świetlicy socjoterapeutycznej
kwota dotacji: 7.800 zł.

8. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Zamość
projekt: "ALBUM: Autentyczne historie o Ludziach Budynkach Ulicach Miejscach" - projekt dokumentacyjno-teatralny dla dzieci (realizowany w Zamościu, Biłgoraju i Wożuczynie)
kwota dotacji: 7.000 zł.
[ORGANIZACJA ZREZYGNOWAŁA Z DOTACJI]

9. Ustrzyckie Stowarzyszenie Turystyczne "Bieszczady", Ustrzyki Dolne
projekt: "Nasza Ziemia Obiecana" - zbieranie relacji o żydowskich mieszkańcach Bieszczad, wystawa fotografii, porządkowanie i inwentaryzacja kirkutu w Ustrzykach
kwota dotacji: 8.000 zł.

10. Stowarzyszenie Olszówka, Bielsko-Biała
projekt: "Każdy naród dawał, każdy brał - wielokulturowość w Karpatach": przegląd "Karpaty wielu kultur", szkolenie dla przewodników beskidzkich, działania edukacyjne w Krośnie, publikacje
kwota dotacji: 8.400 zł.

11. Towarzystwo Ochrony Kultury Zgierza, Zgierz
Projekt: "IDĘ. Szlakiem historycznego Zgierza" - odkrywanie i popularyzacja wielokulturowej przeszłości Zgierza
kwota dotacji: 8.000 zł.

12. Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "Rita Baum", Wrocław
projekt: "Breslau cv" - "mapa pamięci" Wrocławia, projekt dokumentacyjno-artystyczny ("zbiórka pamięci" - relacji, pamiątek i zdjęć, wystawy i akcje artystyczne)
kwota dotacji: 8.000 zł.

13. Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia, Pińczów
projekt: Kolacja szabatowa w Pińczowie "Odnowienie i pamięć". Wspólny projekt środowisk żydowskich, władz samorządowych i społeczników z Pińczowa - uroczystościom religijnym w pińczowskiej synagodze towarzyszą dyskusje i seminaria oraz koncerty i inscenizacje, warsztaty dla młodzieży i konkurs historyczny
kwota dotacji: 6.000 zł.

14. Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności, Piaski
projekt: "Złodziejskie Piaski?" - szukanie i upamiętnienie żydowskiej przeszłości miasteczka: zbieranie relacji, opracowanie i oznakowanie "Trasy dziedzictwa piaseckich Żydów"
kwota dotacji: 8.000 zł.

15. Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin
projekt: "Korczmin - od żelaznej kurtyny do otwartości" - towarzyszący uroczystościom religijnym z okazji Święta Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny Jarmark Transgraniczny (koncerty, warsztaty, sesje wieńczące prowadzone wcześniej w Korczminie obozy naukowe i inwentaryzacyjne), odbywający się przy jednodniowym otwarciu polsko-ukraińskiej granicy. 
kwota dotacji: 9.000 zł.

16. Stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce
projekt: "Wspólnym głosem" - cykl imprez dotyczących różnych przejawów dyskryminacji (warsztaty, pokazy filmów) oraz wieczór kultury i spektakl inspirowane historią siedleckich Żydów
kwota dotacji: 5.000 zł.

Projekty dodatkowe, zgłoszone poza dwuetapową procedurą konkursu (dotowane z odrębnego funduszu rezerwowego):

17. Fundacja Galerii Foksal, Warszawa
projekt artystyczny Artura Żmijewskiego (produkcja filmu oraz działania z grupą studentów) związany z cyklem zajęć prof. Joanny Tokarskiej-Bakir dotyczących przeświadczeń na temat mordu rytualnego (wokół badań etnograficznych prowadzonych w Sandomierzu i okolicach)
kwota dotacji: 4.600 zł.

18. Stowarzyszenie "Wspólnota Myślenice", Myślenice
projekt: "Wielokulturowe Myślenice" - kilkudniowy festiwal (wystawy, koncerty, warsztaty tańców i śpiewu, projekcje filmowe, wykłady i dyskusje) oraz forum organizacji pozarządowych zainteresowanych kwestiami tolerancji i wielokulturowości
kwota dotacji: 4.600 zł.

 

 

AKTUALNOŚCI
Spotkanie 27-29 marca, Warszawa:

Do pobrania:
- program warsztatów
- informacje praktyczne
- mapka


4 lutego 2008 mija termin nadsyłania listów intencyjnych do III edycji konkursu grantowego

[dowiedz się więcej]


Materiały z warsztatów (nagrania mp3):
- wykład dr Jacka Leociaka [mp3]
- prezentacja Bożeny
Szroeder [mp3]
- dyskusja uczestników [mp3]

(za udostępnienie materiałów dziękujemy Wiesławowi Bekowi z Lubaczowa)


Zdjęcia z warsztatów dostępne są w dziale [galeria]


W maju 2007 - 34 organizacje otrzymały dotację na realizację projektów [zobacz więcej]


W maju 2006 - 18 organizacji otrzymało dotację na realizację projektów [zobacz więcej]


Wzór sprawozdania z realizacji projektu jest
do pobrania tutaj.