W publikacji podsumowujących doświadczenia wyniesione z realizacji programu DLA TOLERANCJI znajdą Państwo: najważniejsze wnioski płynące z realizacji programu: wyniki ewaluacji projektu oraz przegląd metod pracy z pamięcią. Michał Bilewicz, z perspektywy psychologa społecznego, proponuje krytyczną rewizję wielu przyjmowanych "na wiarę" założeń "edukowania do tolerancji". O sztuce i artystach, którzy w ostatnich latach angażują się w mówienie o traumach przeszłości, pisze krytyk sztuki, Dorota Jarecka. Joanna Tokarska-Bakir opisała strategię eufemizmu, stosowaną przy pisaniu o Zagładzie i to, co dzieje się, gdy historyczne tabu zostaje podważone Po książce prowadzą też "słowa klucze": krótkie, osobiste wypowiedzi zaproszonych przez nas autorów.
Książka to jednak przede wszystkim portrety ośmiu niezwykłych liderów projektów prowadzonych w ramach programu DLA TOLERANCJI. Wybór bohaterów tych wywiadów był bardzo trudny. Postanowiliśmy wybrać działania możliwie różne i ludzi, których doświadczenia są odmienne. Zapraszamy do lektury pierwszych z nich.

[pobierz książkę w pdf]

 

Książkę o doświadczeniach wyniesionych z programu DLA TOLERANCJI przygotował zespół zaangażowanych w ten program osób z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" i Fundacji im. Stefana Batorego.

[pobierz książkę w pdf]