Program Dla Tolerancji/ Fundacja Batorego
Katarzyna Szotkowska
email: okszot@batory.org.pl

Program Dla Tolerancji/ Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Dorota Borodaj
email: dorota.borodaj@e.org.pl
kom. 665750260

Program Memoria/ Fundacja Batorego
Alicja Garlińska-Cieślak
email: agarlinska@batory.org.pl

Kontakt z mediami
Iza Rutkowska
email: iza.rutkowska@gmail.com
kom: 661625892