Za nami trzy bardzo intensywne dni akcji "Tolerancyjni. To się dzieje". Inspirowali¶my się, podsumowali¶my, wzruszali¶my i oczywi¶cie planowali¶my dalsze działania. Zaczęli¶my od Targów wiedzy w Fundacji Batorego. Potem zaprosili¶my na dyskusję: "Jak pamiętać: pomnik czy performance?" Pawła Passiniego, Klausa Bachmana, prof. Marię Lewick±, Piotra Skrzypczaka i Agnieszkę Kłos. W sobotę zamykali¶my nasze warsztaty, a wieczorem razem z 200 osobami (!!!) ogl±dali¶my w klubie Powiększenie dokument o przedwojennym żydowskim Radomiu. Na sali była 96-letnia mieszkanka Radomia...W niedzielę ponad 300 osób wzięło udział w spacerach po różnorodnej Warszawie: rosyjskiej, wietnamskiej i żydowskiej. Prawdziwym hitem był spacer wietnamski zakończony uczt± w barach na obrzeżach Jarmarku Europa. Dziękujemy wszystkim za udział w Akcji oraz zainteresowanie ide± Tolerancyjnych.